Produkty

Nakoľko distribúciu /expedíciu/ si zabezpečujeme sami, prichádzame do osobného kontaktu so spotrebiteľom, čím sme schopní vďaka bezprostrednému kontaktu zabezpečiť promptné riešenie akýchkoľvek požiadaviek, a to i v prípade dopytu po neštandardných a atypických rozmeroch a parametroch, určených najmä pre osoby s rôznym stupňom zdravotného postihnutia.