Barly podpazušné- drevené

  • 301 Barla podpazušná drevená
  •        A: 1100-1345 mm                                              7,00 € kód ZP: K85808, plná úhrada
  •        B: 1355-1600 mm                                             8,00 € kód ZP: K85809, plná úhrada
  •        C: 750-950 mm                                                 7,00 €
  •        D: 950-1150 mm                                               7,00 €

 

 

  • 302 Návlek na podpazušnú barlu
  •         2,50 €