Užitočné informácie

AKO ZÍSKAŤ ZDRAVOTNÚ POMÔCKU?

1. Platba hotovosťou

2. Lekársky predpis od odborného lekára, najčastejšie CH,NCH,NEU,NCH,ORT,RHB, ale napríklad pri chodítkach alebo inv,vozíkoch je potrebné aj potvrdenie od revízného lekára, zdravotnej poisťovne. Pomôcka môže byť plno alebo čiastočne hradená zdravotnou poisťovňou. Každá pomôcka má svoj individuálny kód ktorý môžete nájst v zozname zdravotných pomôcok vydaným MZSR. Ak už máte vybratú pomôcku, je potrebné informovať o tom odborného lekára a najlepšie už aj s kódom zdravotnej pomôcky. 

3. Poskytnutie príspevku na kompenzačnú pomôcku z ÚPSVaR. Tu nájdete bližie informácie : www.upsvar.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim-1/kompenzacie-tazkeho-zdravotneho-postihnutia/tazko-zdravotne-postihnuty-s-potrebou-pomocok.html?page_id=262513&urad=240511